Yüksekokul YönetimiYüksekokul Müdürü
Doç. Dr. Bekir ÇÖL
 

Yüksekokul Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Dr. Kenan AKBAŞ


Yüksekokul Sekreteri Aytekin TÜRK
>